Trestní oznámení kvůli určování počtu zemřelých s COVIDem

written by Tomas M. 2 years ago

Dnes jsem podal na policii ČR trestní oznámení uvedené níže:

Podávám toto Trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání trestných činů Šíření poplašné zprávy, Zneužití pravomoci úřední osoby a Genocidy. Žádám, abych byl vyrozuměn o tom, s jakým výsledkem bylo moje trestní oznámení prošetřeno.

Popis faktického stavu:


  1. V České republice aktuálně probíhá takzvaná pandemie onemocnění COVID-19.

  2. Ministerstvo zdravotnictví vydalo metodiku, jak určit, kolik pacientů na toto takzvaně pandemické onemocnění zemřelo, a jsou pravidelně zveřejňována data, kolik osob zemřelo s onemocněním COVID-19. Tyto data jsou prezentována medii a narůstající počty mrtvých vyvolávají strach v celé společnosti, a slouží jako záminka vládním činitelům k přijímání plošných opatření proti šíření nemoci.

  3. Počet zemřelých s onemocněním COVID-19 je podle ministerstva zdravotnictví definován takto:

  Celkový počet úmrtí osob s onemocněním COVID 19 zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID 19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, zda k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.

  Zdroj: www stránky ministerstva zdravotnictví:
  https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/vysvetleni-pojmu


Podezření ze spáchání trestných činů:

Takto vydaná definice počtu úmrtí je naprosto vadná, jak vysvětlím níže. Ve vydání takovéto definice, jak určovat důvod úmrtí osoby s onemocněním COVID-19, spatřuji skutkové naplnění trestných činů Šíření poplašné zprávy a Zneužití pravomoci úřední osoby. A v důsledku i trestného činu Genocidy.


Odůvodnění:

Je nutné rozlišovat pojmy SARS-CoV-2 a COVID-19.

  1. SARS-CoV-2 je virus, je to patogen, který může způsobit onemocnění, které nazýváme COVID-19. (zdroj totožný z MZČR, viz výše).

  2. COVID-19 je onemocnění, způsobené virem SARS-CoV-2. Podle stanoviska ministerstva zdravotnictví je COVID-19 infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, respiračními potížemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a únavou. U starších a chronicky nemocných osob může nemoc mít vážnější průběh a může vést i k úmrtí. (zdroj totožný z MZČR, viz výše).

Metodou PCR ale není možné testovat onemocnění COVID-19, tak jak požaduje definice ministerstva zdravotnictví. Metodou PCR lze testovat pouze přítomnost viru SARS-CoV-2. Toto je naprosto zásadní. Pacient, který je metodou PCR pozitivně testován na přítomnost viru SARS-CoV-2, ale nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19, nemůže zemřít ani na COVID, ani s COVIDem, protože není nemocný onemocněním COVID-19, protože nemá příznaky tohoto onemocnění. Navíc, metoda PCR sice spolehlivě identifikuje částice viru, ale pozitivní výsledek nic neříká o tom, zda byly tyto částice viru živé nebo mrtvé (neaktivní), ani o tom, zda byla pozitivně testovaná osoba nemocná či infekční.

Dále pak, podle definice zemřelých s onemocněním COVID-19, vydané ministerstvem zdravotnictví, jsou označeni za zemřelé s onemocněním COVID-19 i ty osoby, které zemřely na cokoli jiného, ale byly pozitivně testovány metodou PCR (zjevně na SARS-CoV-2), což s úmrtím vůbec nesouvisí. Toto je fatální.

Vadná definice zemřelých na COVID tak neadekvátně navyšuje statistiku mrtvých a vyvolává strach a paniku ve společnosti, což považuji za naplnění skutkové podstaty trestných činů Šíření poplašné zprávy, Zneužití pravomoci úřední osoby.

Zároveň neoprávněně navýšená statistika mrtvých na COVID-19 a s tím spojená panika vede ohrožené skupiny obyvatel, jako jsou někteří vážně nemocní, ke strachu z návštěvy lékaře, a k jejich dřívějšímu úmrtí pro zanedbání lékařské péče. Toto považuji za naplnění skutkové podstaty trestného činu Genocidy.

Nad to vše, vadná statistika pandemie vede vládní činitele k zavádění plošných opatření proti šíření nemoci. Ve snaze o ochranu domněle ohrožených skupin obyvatel bohužel plošná opatření ničí životy jiných skupin obyvatel, například podnikatelů některých oborů (gastronomie, sport), a jejich zaměstnanců, jimž je zakázána činnost, děti mají zhoršené podmínky pro výuku v rámci zákazu školní docházky, atd.

Závěrem uvádím, že jediná země, která rozumně počítá počty úmrtí na COVID-19 je Slovensko, kde jsou zemřelí identifikováni pitvou. Také z toho důvodu evidují na Slovensku pouze 82 (k dnešnímu dni) úmrtí.

Tomáš Matějíček
Å umperk

Tomas M.

(c) 2023, Tomas M; rss