Pozitivní nejsou nemocní

written by Tomas M. 2 years ago

Být pozitivní na SARS-CoV-2 neznamená být nemocný nemocí COVID19, a to je důležitý rozdíl. Bohužel se tyto dvě věci často zaměňují. Abychom celou záležitost pochopili, podívejme se na analogickou situaci s virem HIV a nemocí AIDS.

Jaký je rozdíl mezi HIV a AIDS?

Virus HIV je patogen, který napadá v lidském těle bílé krvinky, a v důsledku je zabíjí. Tím oslabuje imunitní systém člověka, až ho úplně vyčerpá. Osoba, které byl v krvi testován virus HIV (metodou PCR) je označena jako HIV pozitivní. Člověk může být pozitivním nositelem viru HIV dlouhou dobu (často mnoho let), aniž by zaznamenal nějakou změnu. Zažívá během dalšího života běžné nemoci jako jiní lidé, a z nemocí se uzdravuje se srovnatelnou efektivitou, jako ostatní lidé.

Ve chvíli, kdy virus HIV nakazí (a zabije) dostatečné množství bílých krvinek, hovoříme o tom, že se u osoby nakažené virem HIV rozvinulo onemocnění nazvané AIDS, což je zkratka, která v překladu znamená "syndrom selhání imunity". Člověk nemocný onemocněním AIDS pak může umřít i na jinak běžné a banální infekční onemocnění, protože si jeho imunitní systém s infekcí už neporadí.

Je tedy patrno, že být pozitivní na virus HIV ještě nemusí znamenat v podstatě nic zásadního. Člověk, který je HIV pozitivní od minulého čtvrtka, může například dostat nějaký těžký zápal plic a umřít na něj, a s virem HIV to nijak nemusí souviset, takový člověk by zkrátka umřel i když by virus HIV neměl.

Rozdíl mezi virem SARS-CoV-2 a nemocí COVID19 je analogický

Virus SARS-CoV-2 je patogen, který se šíří pravděpodobně kapénkovou infekcí. Dá se testovat metodou PCR, není potřeba odebírat krev, stačí otestovat výtěř z nosu. Člověk, u kterého je virus SARS-CoV-2 nalezen, je označen jako pozitivní.

COVID19 je nemoc, způsobená u některých lidí virem SARS-CoV-2. Vzhledem k tomu, jak málo toho zatím víme, jsou i uváděné příznaky nemoci COVID19 různorodé, například horečka, kašel, potíže s dýcháním. Bohužel jsou takové příznaky zaměnitelné s kdejakou jinou infekční nemocí, a proto poznat, jestli má někdo COVID19 (tedy nemoc opravdu způsobenou koronavirem) není jen tak.

Podle zpráv z médií to vypadá, že velká část osob pozitivních na SARS-CoV-2 nemá příznaky žádné. Tudíž nejsou nemocní. Nemají onemocnění COVID19. Jsou jen pozitivní.

Proč je to důležité?

Aktuálně v České republice (i ve světě obecně) probíhá takzvaná pandemie, které nemá v historii obdoby. Počítají se počty osob pozitivních na SARS-CoV-2, a z toho se pak stanovují počty "nemocných" a počty osob zemřelých s onemocněním COVID19. Bohužel je ale pozitivita zaměňována s nemocností, takže neznáme ani skutečné číslo skutečně nemocných (tj. pozitivních s příznaky onemocnění COVID19) ani skutečné číslo mrtvých (tj. osob zemřelých v přímém důsledku onemocnění COVID19).

Vzhledem k obrovskému podílu bezpříznakových pozitivních je zřejmé, že uváděné statistiky nemocných a mrtvých jsou silně nadhodnocené. To by samo o sobě nevadilo, jenže na základě těchto nadhodnocených statistik jsou přijímána neadekvátní opatření k zamezení šíření viru SARS-CoV-2 (jejichž účinnost je taktéž diskutabilní), a tato opatření nesporně ničí životy lidí. Příklady jsou následující:

 • Zákaz podnikání v určitých oborech (gastronomie, sport) pÅ™ipravuje lidi o práci
 • Zákaz Å¡kolní docházky pÅ™ipravuje studenty o vzdÄ›lání
 • Stamiliardové půjčky vlády neomluvitelnÄ› zadlužují další generace
 • Panika způsobuje stresy, které se negativnÄ› promítají do zdravotního stavu
 • Strach způsobuje, že se nÄ›kteří lidé bojí jít k lékaÅ™i, a místo na COVID můžou umřít na zanedbání lékaÅ™ské péče (můj dÄ›da zruÅ¡il kontrolu kardiostimulátoru)
 • Nemocnice vyčleňují lůžka pro pozitivní pacienty a tím klesá kapacita pro negativní pacienty, z kapacitních důvodů se odkládají plánované úkony a dochází k omezování lékaÅ™ské péče


 • Důsledky dneÅ¡ního stavu budou dle mého názoru nedozírné. Jediné východisko je mít pÅ™esná data, bez nadhodnocených čísel. Proč je doposud nemáme, je pro mÄ› zatím záhadou.

  Tomas M.

  (c) 2023, Tomas M; rss